Escola Bressol Moixaina - Projecte educatiu

Contacte

Projecte educatiu

Em tingut en compte les següents consideracions pel seu disseny:

 • Fomentar un espai càlid i acollidor, alegre i curós, on els infants es trobin estimats i tranquils.
 • Professionals titulades i amb molta experiència que prioritzen la proximitat, el contacte, la carícia.
 • Respecte per les rutines de la seva vida quotidiana relacionades amb l’alimentació, el descans, la higiene.
 • Potenciar els processos d’observació, manipulació, experimentació i descobriment mitjantçant activitats lliures o proposades, amb racons a l'aula o al jardí.. a partir de la metodología de MARIA MONTESSORI.
 • Adquirir habilitats socials.
 • La psicomotricitat: els jocs infantils psicomotrius son una gimnàstica divertida que els permetrà controlar el seu propi cos, explorar i conèixer l’entorn. Sessions quinzenals de ioga per a infants.
 • Natació setmanal durant tot el curs escolar.
 • Les activitats que portem a terme a l’escola estan pensades per el desenvolupament de la intel·ligència: es treballa l’observació, l’atenció, la imitació i la memòria.

 • La música: la relacionem directament amb el seu aprenentatge i el seu dia a dia. Seguiment del programa d’estimulació musical per a la primera infància MÚSICA PER CRÉIXER de l’EULÀLIA ABAD creat expressament per nosaltres, amb sessions setmanals amb la MIREIA CALDUCH.
 • La introducció per part d’una especialista de la LLENGUA ANGLESA des de nadons, amb dues sessions setmanals.
 • El joc: els nens i nenes aprenen jugant i per aquest motiu les aules estan distribuïdes per diferents racons de joc simbòlic.
 • Organitzar de manera flexible el temps, els espais i els materials.
 • Individualitat: no hi ha cap nen igual a un altre, s’ha de educar de forma personalitzada.
 • La qualitat en els serveis, les joguines i el mobiliari, higiene en els espais i del personal.
 • Alimentació elaborada a la cuina de l’escola amb aliments de proximitat, amb menús mensuals elaborats per una dietista i personalitzats i adequats a les edats dels infants i a les intoleràncies.
 • Iniciació en les diferents tècniques d’expressió i llenguatges: verbal, plàstic, musical i matemàtic.

Per matricular al nen/a a l’escola cal

 • Abonar l’import de la matrícula.
 • Realitzar una primera entrevista personal amb la seva educadora i omplir la fitxa d’inscripció, amb les dades personals, els costums, etc.
 • Portar una fotocòpia del llibre de família.
 • Portar una fotocòpia del llibret de vacunacions.
 • Omplir totes les autoritzacions (protecció de dades, drets d’imatge, hospitalària).
 • Portar 6 fotografies de carnet, 1 mida 10x15 i 1 mida cartera.
 • Adquirir a l’escola les bates, bossetes...

© 2019 SERVEIS EDUCATIUS PALAU S.L. Tots els drets reservats
Produït per PA Digital